Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken functionele cookies om het bezoek van het magazine technisch mogelijk maken en om de status van de cookie Toestemming te registreren. Deze cookies plaatsen we altijd.

Daarnaast meten wij met aan analytische cookies verwante technieken (fingerprinting) hoe ons magazine wordt bekeken. Zo kunnen wij de kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid en effectiviteit van ons magazine verbeteren. Dit doen we alleen na uw toestemming.Lees hierover meer in onze cookieverklaring.

Wie wij zijn en wat we doen

Wij zijn PGGM, een vaste waarde in zorg en welzijn

Vanuit de gezamenlijke strategische visie 2030 van PFZW en PGGM werken we aan een goed pensioen voor deelnemers in een vitale sector zorg en welzijn en aan een leefbare wereld, voor nu en in de toekomst. Dit doen we vanuit onze doelstellingen op de domeinen Beleggen, Zorg en welzijn en Pensioenen.

Deelnemers

Vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel

 

 • We zijn transparant in onze informatie over de gevolgen van het nieuwe stelsel en de nieuwe pensioenregeling

 • We helpen bij de bewustwording van de (toekomstige) financiële situatie

 

 

 

 

De komende jaren zetten wij ons in voor een vlekkeloze transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De deelnemers van onze klanten staan centraal in alles wat wij doen.

Het is essentieel dat onze strategie goed aansluit op de eisen en wensen van onze belangrijkste stakeholders, waaronder klanten, deelnemers en werkgevers van onze klanten, sociale partners, medewerkers en leveranciers. Daarom hebben we relevante thema's geïdentificeerd, deze voorgelegd aan onze stakeholders en gevraagd naar het belang dat zij eraan hechten. De gezamenlijk gekozen thema's hebben we vervolgens verwerkt in onze strategische koers.

Pensioenen

Betrouwbare dienstverlening

 • We leveren excellente klantbediening met afweging tussen kosten, prestaties, tevredenheid en gemak

 • Onze pensioenuitvoering is toekomstbestendig door meerdere klanten te bedienen wat leidt tot schaalvergroting

Beleggen

Goed pensioen in een leefbare wereld

 • In onze beleggingsbeslissingen focussen we op risico, rendement én duurzaamheid (3D). We gebruiken onze invloed om bedrijven in duurzame richting te laten bewegen

 • We wijzen een deel van onze portefeuille aan impactbeleggingen

 • Ons beleggingsproces is toekomstbestendig door de inzet van data en digitalisering

Zorg en welzijn

Vitale sector zorg en welzijn

 

 • Met onze kennis, data en ervaring ontwikkelen we oplossingen die impact hebben op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector

 • We dragen bij aan het verhogen van de vitaliteit van werknemers, werkgevers en de sector zorg en welzijn als geheel

Organisatie

Toekomstbestendige bedrijfsvoering en Inspirerend werkklimaat

 • Vanuit onze financiële positie kunnen we aan alle financiële verplichtingen en behoeften voldoen. Ook stelt het ons in staat de aankomende jaren de verdere benodigde investeringen te doen

 • Om nog meer waarde te kunnen toevoegen voor onze klanten, werkgevers en deelnemers zetten we in op een wendbare organisatie en we verwerken duurzaamheid in al ons handelen

 • Vanuit maatschappelijk belang en om talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen, werken we aan het creëren van een inspirerende, innovatieve en inclusieve werkomgeving

Wie wij zijn en wat we doen

Wij zijn PGGM, een vaste waarde in zorg en welzijn

Vanuit de gezamenlijke strategische visie 2030 van PFZW en PGGM werken we aan een goed pensioen voor deelnemers in een vitale sector zorg en welzijn en aan een leefbare wereld, voor nu en in de toekomst. Dit doen we vanuit onze doelstellingen op de domeinen Beleggen, Zorg en welzijn en Pensioenen.

Deelnemers

Vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel

 

 • We zijn transparant in onze informatie over de gevolgen van het nieuwe stelsel en de nieuwe pensioenregeling

 • We helpen bij de bewustwording van de (toekomstige) financiële situatie

 

 

 

 

De komende jaren zetten wij ons in voor een vlekkeloze transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De deelnemers van onze klanten staan centraal in alles wat wij doen.

Het is essentieel dat onze strategie goed aansluit op de eisen en wensen van onze belangrijkste stakeholders, waaronder klanten, deelnemers en werkgevers van onze klanten, sociale partners, medewerkers en leveranciers. Daarom hebben we relevante thema's geïdentificeerd, deze voorgelegd aan onze stakeholders en gevraagd naar het belang dat zij eraan hechten. De gezamenlijk gekozen thema's hebben we vervolgens verwerkt in onze strategische koers.

Pensioenen

Betrouwbare dienstverlening

 • We leveren excellente klantbediening met afweging tussen kosten, prestaties, tevredenheid en gemak

 • Onze pensioenuitvoering is toekomstbestendig door meerdere klanten te bedienen wat leidt tot schaalvergroting

Beleggen

Goed pensioen in een leefbare wereld

 • In onze beleggingsbeslissingen focussen we op risico, rendement én duurzaamheid (3D). We gebruiken onze invloed om bedrijven in duurzame richting te laten bewegen

 • We wijzen een deel van onze portefeuille aan impactbeleggingen

 • Ons beleggingsproces is toekomstbestendig door de inzet van data en digitalisering

Zorg en welzijn

Vitale sector zorg en welzijn

 

 • Met onze kennis, data en ervaring ontwikkelen we oplossingen die impact hebben op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector

 • We dragen bij aan het verhogen van de vitaliteit van werknemers, werkgevers en de sector zorg en welzijn als geheel

Organisatie

Toekomstbestendige bedrijfsvoering en Inspirerend werkklimaat

 • Vanuit onze financiële positie kunnen we aan alle financiële verplichtingen en behoeften voldoen. Ook stelt het ons in staat de aankomende jaren de verdere benodigde investeringen te doen

 • Om nog meer waarde te kunnen toevoegen voor onze klanten, werkgevers en deelnemers zetten we in op een wendbare organisatie en we verwerken duurzaamheid in al ons handelen

 • Vanuit maatschappelijk belang en om talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen, werken we aan het creëren van een inspirerende, innovatieve en inclusieve werkomgeving